Dobrzyń nad Wisłą, 27.05.2020

OiSO.1431.6.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

[sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

Odpowiadając na pismo z dnia 13 maja 2020 r., tak i jednocześnie informuję, że
odpowiedź udzielona w dniu 27.04.2020 r. nie wymaga doprecyzowania. Jest ona
jasna i jednoznaczna

Z up. Burmistrza

Ryszard Machnowski

Sekretarz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Pobierz list