Witam

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. udzielenia informacji publicznej
na podstawie przesłanego wniosku z dnia 27.04.2020 udzielam odpowiedzi
na powyższy wniosek.

Przed 09.05.2020 roku tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r

Urząd Gminy w Studzienicach nie przekazywał spisu wyborców Poczcie
Polskiej S.A.

Z poważaniem

Bogdan Ryś

Wójt Gminy Studzienice

Tel. 604 520 248

Adres email: wojt@studzienice.pl

Pobierz list