Szanowni Państwo,

chcielibyśmy się upewnić, czy dobrze rozumiemy. Przekazali Państwo zahasłowany plik z danymi oraz hasło do niego? Niektóre gminy przekazywały jedynie plik, a z przekazaniem hasła się wstrzymywały, stąd nasze pytanie.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list