Gmina Studzienice
ul.Kaszubska 9
77-143 Studzienice

Informuję, iż Gmina Studzienice nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej na organizowane wybory w dniu 9 maja 2020 roku.

Z poważaniem

Ryszard Piechowski

Pobierz list