Or.1431.16.2020

Lubawa, 2 czerwca 2020 r.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j.Dz.U.2019.1429 z póź.zm.) informuję, iż Urząd
Miasta Lubawa nie przekazał danych ze spisu wyborców Miasta Lubawa
Poczcie Polskiej S.A. Pismo w sprawie odmowy udostępnienia w/w danych
przekazana 28 kwietnia 2020 r. znak. OR.502.17.2020.

Katarzyna Żuchowska

Sekretarz Miasta

W dniu 2020-05-19 o 14:24, sprawa-25600@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Pobierz list