W załączeniu pisma w ramach odpowiedzi na informację publiczną.

Urząd Gminy Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 756106292
fax. 757442857
e-mail: urzad@gminakg.pl

>>> <sprawa-23316@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 19.05.2020 23:58 >>>
Szanowni Państwo,
wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego
do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie
Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa
urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
sprawa-23316@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Z poważaniem
Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-27 08:39:14.604975+00:00 z>
adresu urzad@gminakg.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji> RP i
art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej,>
stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o >> informację
czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie> Polskiej S.A. >
lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed> przyjęciem ustawy o
szczególnych > zasadach przeprowadzania wyborów> powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej > Polskiej zarządzonych> w 2020 r. >
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328> Wnioskowane
informacje > prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}> Członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami > reprezentacji Katarzyna> Batko-Tołuć, Szymon
Osowski

Załączniki

Pobierz list