Witam,

Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18.05.2020 r. (doręczony e-mail w dniu 19.05.2020 r.).Pozdrawiam

Anna Kawiecka

inspektor ds. kancelarii i archiwum

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

tel. 29 751 27 20 fax. 29 751 27 25

email:
gmina@krzynowlogamala.pl

www.
krzynowlogamala.plTreść otrzymanej wiadomości jest poufna i chroniona przepisami prawa, skierowana tylko do konkretnego odbiorcy. Odbiorcą może być jedynie jej adresat lub upoważniona przez adresata osoba. Jeśli odbiorca niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, lub upoważniono przez adresata osobą, niniejszym informuje, że wszelkie rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli ta wiadomość dotarła do Ciebie omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość o treści „Wiadomość dotarła do mnie omyłkowo” i usunąć ją z poczty. Dziękuję

Tekst oryginalnej wiadomości:
Od:

sprawa-24340@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Do:

gmina@krzynowlogamala.pl

Temat:
Wniosek o informację publicznÄ

Data:
2020-05-18 22:17:23

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24340@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Z poważaniem
Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Załączniki:
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/33439/81392
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-05-11 10:26:24.585420+00:00 z > adresu gmina@krzynowlogamala.pl: > Witam, Urząd Gminy > Krzynowłoga Mała przesyła odpowiedź na wniosek z dnia > 27.04.2020 > roku. Pozdrawiam Anna Kawiecka inspektor ds. > > kancelarii i archiwum Urząd Gminy Krzynowłoga Mała tel. 29 751 > 27 20 fax. > 29 751 27 25 email: gmina@krzynowlogamala.pl > www. > krzynowlogamala.pl Treść otrzymanej wiadomości jest > poufna i chroniona > przepisami prawa, skierowana tylko do > konkretnego odbiorcy. Odbiorcą może być > jedynie jej adresat lub > upoważniona przez adresata osoba. Jeśli odbiorca > niniejszej > wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, lub upoważniono przez > > adresata osobą, niniejszym informuje, że wszelkie > rozpowszechnianie lub > powielanie niniejszej wiadomości jest > zabronione. Jeżeli ta wiadomość dotarła do > Ciebie omyłkowo, > proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na > > niniejszÄ
wiadomość o treści „Wiadomość dotarła do mnie omyłkowo” i > usunÄ
ć jÄ
z > poczty. Dziękuję Tekst oryginalnej > wiadomości: Od: > sprawa-24340@fedrowanie.siecobywatelska.pl > Do: gmina@krzynowlogamala.pl > Temat: Wniosek o informację > publicznÄ
Data: 2020-04-27 10:43:43 Na > podstawie art. > 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > > informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog > Polska wnosi o > informację czy zostały przekazane informacje o > wyborcach Poczcie Polskiej S.A. > lub czy Państwo zamierzajÄ
to > zrobić przed przyjęciem ustawy o szczegĂłlnych > zasadach > przeprowadzania wyborĂłw powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej > > Polskiej zarzÄ
dzonych w 2020 r. > > http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328 Wnioskowane > informacje > prosimy przesłać na adres > sprawa-24340@fedrowanie.siecobywatelska.pl Członkowie > zarzÄ
du, > zgodnie z zasadami reprezentacji Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon > Osowski > -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. > Ursynowska 22/2 | > 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres > email: biuro@siecobywatelska.pl > skrytka epuap: > SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl > NIP > 526282872 KRS 0000181348 SÄ
d Rejonowy dla m. st. Warszawy w > Warszawie, XIII > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ
dowego

Załączniki

Pobierz list