W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną

--
Pozdrawiam

Alina Klejna / Kierownik Referatu Organizacyjnego
+48 58 682-59-86 / sekretarz@przywidz.pl

Urząd Gminy w Przywidzu
Tel: +48 58 682-51-46 / Fax: +48 58 682-52-25
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz
www.przywidz.pl

Czy musisz wydrukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz. Na stronie https://przywidz.bip.gov.pl/ można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz (na podstawie art. 6 RODO), w związku ze skierowaniem powyższego maila.
Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowana jest tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do jego użytku. Jeśli Państwo nie jesteście odbiorcą, do którego wiadomość jest skierowana, Prosimy odpowiadając zwrotnie na tę wiadomość przekazać informację do nadawcy, a następnie usunąć tę wiadomość z Państwa skrzynki odbiorczej i nadawczej. Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące przedmiotowej wiadomości, pod rygorem uznania takiego postępowania za naruszające prawo.

Załączniki

Pobierz list