W załączeniu przekazuję odpowiedź ERM.1431.1.2020.1 z dnia 02.06.2020 rok na wniosek dotyczący raportu o stanie miasta Stargard.

Z poważaniem
Barbara Stanisławska
Dyrektor Biura Rady Miejskiej w Stargardzie
tel. 91 577 17 73
--
Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa jest Prezydent Miasta Stargard z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: {{ email }}. Pełna treść klauzuli informacyjnej zgodnej z art 13. RODO, zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Stargard oraz na tablicy w Biurze Obsługi Klienta.

Załączniki

  • SKM_C25820060213240.pdf