Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

Z poważaniem

Magdalena Głucha - Napierała

Sekretarz Gminy Czempiń

Kierownik Referatu Organizacyjnego

61 28 26 703 wew.115

m.napierala@ug.czempin.pl

Załączniki

Pobierz list