To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 10
czerwiec 2020 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem "Wniosek
o pubikację wyroków z art. 23".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.