Dzień dobry,
Szanowni Państwo
W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail z dnia 10.06.2020r. uprzejmie informuję : wiadomość została przesłana do O/administracyjnego S.O. w Łodzi.
Z poważaniem
Marek Modranka
St. inspektor
Biura Obsługi Interesantów
Sądu Okręgowego w Łodzi

ul. Narutowicza 64
adres do korespondencji
Plac Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź

Telefon kontaktowy
42 68 50 400

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8-18
Wtorek-Piątek: 8-15

boi@lodz.so.gov.pl

www.lodz.so.gov.pl

Klauzula poufności - Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek wykorzystanie w tym zapoznanie się z treścią przesłanych informacji, jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Confidentiality Notice - This e-mail is confidential, may be legally privileged. If you are not the intended recipient, you may not use, disclosure, distribute, copy, print or rely on this e-mail. If you received this e-mail in error, please notify the sender and delete the material from any computer.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Łodzi - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://www.lodz.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,188,>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

________________________________
Od: sprawa-28539@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-28539@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 10 czerwca 2020 22:15
Do: 3029-Biuro Obsługi Interesantów
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28539@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Pobierz list