To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 10.06.2020 22:14

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o15.06.2020 07:55