Dzień dobry

Odpowiadając na pismo z dnia 10 czerwca 2020 roku uprzejmie informuję, że w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem nie było postępowań z art. 23 UDIP.

Z polecenia Prezesa Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem

Dariusz Stypułkowski
Samodzielna Sekcja Administracyjna

SĄD REJONOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 477 02 30, 86 275 31 33
e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych – jest dostępna {tutaj<http://lomza.so.gov.pl/index.php?k=511>}. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.