Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu.

Mariola Żukowska
Główny specjalista ds. administracji
Sądu Okręgowego w Zamościu
Tel: 84-631-69-25
fax: 48 84 631 69 93

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

Pobierz list