Dzień dobry,

wykonując polecenie Prezesa SR w Miechowie uprzejmie informuję, iż w II
Wydziale Karnym tut. Sądu NIE WYDAWANO orzeczeń w sprawach z art. 23
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem
Maria Szuba
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Miechowie

41 38 250-20

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.sprawdzamyjakjest.pl
[3] http://www.watchdogportal.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org