Dobrzyń nad Wisłą, 17.06.2020

OiSO.1431.6.2020


Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa[sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-23473@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

Odpowiadając na pismo z dnia 3 czerwca 2020 r., informuję, że: tak.

Informacja taka zawarta została już w poprzedniej odpowiedzi.

Z up. Burmistrza

Ryszard Machnowski

Sekretarz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Pobierz list