Uprzejmie przesyłam pismo prezesa SO we Włocławku z dnia 17.06.2020r. w
sprawie jak w Państwa piśmie z dnia 12.06.2020r.

Krystyna Parysjanowicz

Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel. +48 54 4222 513
e-mail: {{ email }}

Sąd Okręgowy we Włocławku
ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
www.wloclawek.so.gov.pl

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o
niezwłocznie zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub
przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego
nieuprawnione jest zabronione.
Sąd Okręgowy we Włocławku reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego we
Włocławku informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie BIP Sądu
Okręgowego we Włocławku pod adresem: www.wloclawek.so.gov.pl  w zakładce :
Ochrona Danych Osobowych.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

2020-06-17-11-46-47-01.pdf

Załączniki

  • 2020-06-17-11-46-47-01.pdf