Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim w załączeniu przesyła informację
dotyczącą wniosku o publikację wyroków z art. 23 ustawy z dnia 06 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Na zarzadzenie Pani Prezes

Joanna Jakubiec-Radziszewska

Samodzielna Sekcja Administracyjna

tel. 54 282 24 24 w.153, faks 54 282 5369

<mailto:sekretariat.prezesa@aleksandrowkuj.sr.gov.pl>
sekretariat.prezesa@aleksandrowkuj.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski
<http://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/> www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o
niezwłocznie zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub
przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez osoby do tego
nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim reprezentowany przez Prezesa Sądu
Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim pod
adresem: <http://www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl/>
www.aleksandrowkuj.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki

Pobierz list