To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<cieszanow@vp.pl> o 2020-04-27 10:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-06-17 12:41

Pobierz list