W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu.

Beata Raszka

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zamościu
tel. 84 631 66 76

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

Pobierz list