Nr rej. OAF.0233.25.2020
Sąd Rejonowy w Łęczycy w odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuje, iż dotychczas nie było spraw, o których mowa we wniosku.

Z upoważnienia Prezesa Sądu
Izabela Domagała
Kierownik SSA
Sądu Rejonowego w Łęczycy

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łęczycy – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://www.leczyca.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,231>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

Pobierz list