A-0143-47/20

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu rejonowego w Słupsku z dnia
17.06.2020 r.

Agnieszka Machnik

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Słupsku

Tel. (59) 84 69 262

UWAGA

Informacja zawarta w tej wiadomości i załącznikach jest zastrzeżona i
skierowana tylko i wyłącznie do użytku osób, firm lub instytucji, do których
jest zaadresowana. Nie należy kopiować, ujawniać, ani dystrybuować tej
informacji bez zezwolenia Sądu Rejonowego w Słupsku. Jeżeli nie jesteś
zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, proszę powiadomić o tym nadawcę oraz
skasować lub usunąć tę wiadomość oraz wszystkie jej kopie.

Sąd Rejonowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
Rejonowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.sr.gov.pl>
http://www.slupsk.sr.gov.pl zakładka: Informacje/Ochrona danych osobowych.

Załączniki

Pobierz list