Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail z dnia 10 czerwca 2020 r.
dotyczącą publikacji wyroków zapadłych w sprawach z art. 23 ustawy o
dostępie do informacji publicznej w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź
Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku.

_____________
Z poważaniem

Kornelia Lelakowska

Inspektor

Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Nisku

plac Wolności 14
tel. (0-15) 841-20-48, fax. 15 841-28-45

www.nisko.sr.gov.pl

P
Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
notify the sender and delete the material from your computer.

Załączniki

Pobierz list