Dzień dobry,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca 2020 r. o publikację wyroków w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy informuje, że od 2002 r. do chwili obecnej w tut. Wydziale nie rozpoznawano spraw z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Do wiadomości:

Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy

z poważaniem,

Magdalena Danek

starszy sekretarz sądowy

IV Wydział Karny Odwoławczy

w Sądzie Okręgowym w Legnicy

tel. 76 75 45 057