ASR 061-139/20

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 17 czerwca 2020 roku ASR 061-139/20.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

Justyna Sitarz
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Częstochowie

Załączniki

  • image001_l0dezLg.jpg
  • ASR_061-139.20.pdf