Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku z dnia 10.06.2020 r., w załączeniu przesyłam
pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 16.06.2020 r. Nr
Adm-0144-26/20.
Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
elektroniczną.

Z poważaniem
-------------------------------------
Agnieszka Borkowska
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel. 15 834 21 21
fax. 15 832 36 12

W dniu 2020-06-10 o 22:14, sprawa-28432@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Oddział Administracyjny

ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz

tel. 15 834 21 11, 15 834 21 21

fax 15 832 36 12

·Administratorem Pana/i danych osobowych jest Sąd Rejonowego w
Sandomierzu z siedzibą przy

ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, Prezes Sądu Rejonowego w
Sandomierzu, Dyrektor Sądu

Rejonowego w Sandomierzu, Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z
zakresem swych zadań.

·Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przesłane do Sądu Rejonowego w
Sandomierzu poprzez

korzystanie z poczty elektronicznej, są gromadzone, przetwarzane i
przechowywane w celu

prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały
udostępnione. Podstawą

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6
ust 1 lit f RODO.

·Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu
zgodnie z instrukcją

kancelaryjną.

·W związku z przetwarzaniem przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu przysługuje
Panu/i prawo wglądu,

modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i
przenoszenia danych osobowych.

·Informujemy iż przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

·kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@sandomierz.sr.gov.pl

Załączniki

Pobierz list