W odpowiedzi na wniosek o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP). , informuję ,że w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Brzegu nie toczyły się sprawy z art.23 Ust. z dnia 6.09.2001r o dostępie do informacji publicznej.

Kierownik Sekretariatu
II Wydziału Karnego
Marzena Stojanowska
tel. (77) 4442315

Pobierz list