W odpowiedzi na wniosek z 10 czerwca 2020 r. informuję, że w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach nie były rozpoznawane sprawy, o których mowa w ww. piśmie (art. 23 UDIP).

Arkadiusz Rokicki

Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach