Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w
Starachowicach z dnia 18.06.2020r. dot. Adm-0144-56/20.

Aneta Utnik

Zastępca Kierownika Oddz. Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Starachowicach

Załączniki

  • Adm-0144-56.20.pdf