Szczytno, dnia 18 czerwca 2020 roku

A-41-25/20

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Na zarządzenie Prezesa

Sądu Rejonowego w Szczytnie

Marta Karwacka-Golon

z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Szczytnie

tel. 89 624 71 11

{{ email }}<mailto:{{ email }}>

Załączniki

  • CCF_000111.pdf