Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi
Południe w Warszawie z dn. 18.06.2020 r. na korespondencję elektroniczną z
dn. 10.06.2020 r.

Z poważaniem,

Beata Domagalska

Sekretariat Prezesa

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe

w Warszawie

Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami może zawierać
informacje poufne i/lub prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla
adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez
osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/i adresatem tej
wiadomości lub otrzymał/a ją Pan/i omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym
fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości.

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -
Południe w Warszawie z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie: <http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl/>
www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych
oraz w budynku Sądu.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Załączniki

  • 738-0006.pdf