[logo]
https://rybnik.sr.gov.pl/
Plac Mikołaja Kopernika 2, 44-200 Rybnik
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

This message may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom is addressed. If you are not the intended recipient, then any disclosure, copying, distribution or any other action in reliance upon is expressly prohibited and may be unlawful. In this case, please advise the sender by replying and deleting this message. The sender cannot accept any liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission. Also, since the Internet is not a secure environment, any responsibility for the accuracy or completeness of this message cannot be accepted as well.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z 10.06.2020r. w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rybniku Ewy Janik z 18.06.2020r.
Z poważaniem

Monika Matloch
inspektor
Sąd Rejonowy w Rybniku
Oddział Administracyjny

Załączniki

  • 20200618130102.pdf