Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Sylwia Wyraz
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sąd Rejonowy w Lubinie
ul. Wrocławska nr 3, 59-300 Lubin
Nr telefonu: (76) 7544 200 lub 665 332 414
Nr faksu: (076) 7544 211
e-mail: oddzial.administracyjny@lubin.sr.gov.pl
lub sylwia.wyraz@lubin.sr.gov.pl
_________________________________________________________________________
UWAGA: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim prowadzona jest korespondencja mailowa, jest Sąd Rejonowy w Lubinie, Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 3,59-300 Lubin. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem: https://lubin.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo,m,mg,221 lub u Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@lubin.sr.gov.pl lub pod adresem korespondencyjnym Sądu Rejonowego w Lubinie ul. Wrocławska 3.

Załączniki

Pobierz list