W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r. nr A-057-50/20.

Z poważaniem
Ewa Bogucka
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Białymstoku

tel. 85 66 56 240
{{ email }}<mailto:{{ email }}>
{{ email }}<mailto:{{ email }}>

[Bez nazwy-5]

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Załączniki

  • image001_rVLZgCC.png
  • image2020-06-18-132348.pdf