Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Pile z 18 czerwca 2020 r. Prez. A-055-48/20.

Z poważaniem

______________________________
Joanna Klinowiecka
Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
Sądu Rejonowego w Pile
tel. 67 35 22 801
<http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

  • klauzula_informacyja.pdf
  • SR_Piła_Prez._A-055-4820.pdf