SZANOWNI PAŃSTWO,

w odpowiedzi na Państwa korespondencję przesłaną do Sądu Rejonowego w Bełchatowie drogą elektroniczną w dniu 10 czerwca 2020 roku,

zawiadamiam, iż z informacji przedstawionych przez Zastępcę Przewodniczącego II Wydziału Karnego wynika,

iż w świetle danych uzyskanych z systemu repertoryjno-biurowego wydziału -

brak jest orzeczeń wydanych w sprawach o czyn z przepisu, o którym mowa w Państwa korespondencji.

Z poważaniem,

Na zarządzenie
Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Bełchatowie
------------------
Ewa Burza
Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Oddział Administracyjny
/44/ 635 76 12
{{ email }}<mailto:{{ email }}>