Szanowni Państwo

W wykonaniu zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w
załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia
10.06.2020r.

---
_____________
Z poważaniem
Katarzyna Kasprzycka
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
tel. (0-15) 688-26-16
{{ email }}
www.tarnobrzeg.sr.gov.pl [1]

Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem
informujemy, że wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie,
powielanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej
załączników jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu
dostarczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne
usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

The information transmitted is intended only for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please notify the sender and delete the material
from your computer.

Links:
------
[1] http://www.tarnobrzeg.sr.gov.pl

Załączniki

  • Odpowiedź_A0080-9220.pdf