Z poważaniem,

Elżbieta Patyk
starszy sekretarz sądowy
Kierownik Wydziału III Karnego
w Sądzie Okręgowym w Legnicy
tel. 76 75 45 003

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

  • SKMBT_28320061914041.pdf