Dzień dobry

W odpowiedzi na poniższego e-maila w załączeniu uprzejmie przesyłam
(wyłącznie drogą elektroniczną) pismo  Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód  w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2020 roku,
Nr Adm-026-32/2020.

Z poważaniem

W dniu 2020-06-12 o 10:22, boi ogólny pisze:
--

Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie
tel. 091-46-03-520

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem
i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań
na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Załączniki

  • Adm-026-32-2020.pdf