?W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu??.

Anna Adamiec

Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Kaliszu

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Okręgowy w Kaliszu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

Załączniki

  • A_019_63_20.pdf