Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2020 r. nadesłany na adres poczty elektronicznej tut. Sądu o udzielenie informacji publicznej, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania załącznika.

------------------------------------------

Iwona Szymańska-Borodziewicz

Sąd Rejonowy w Gryficach

Oddział Administracyjny

tel. 91 386 68 82

fax. 91 384 85 61

Załączniki

  • 1060620092457.pdf