Dzień dobry.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 czerwca 2020r., w załączeniu uprzejmie
przesyłam skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 19
czerwca 2020r. oraz klauzuli informacyjnej.

Z poważaniem,

Anna Modrzejewska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu ul. Narutowicza
42, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w
Inowrocławiu pod adresem: http://bip.inowroclaw.sr.gov.pl w zakładce:
Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki

  • Informacja_publiczna_-_klauzula.pdf
  • A-060-10520_Odpowiedź.pdf