W załączeniu, przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.06.2020r.

z poważaniem

Małgorzata Bobek

Oddział Administracyjny

---

Sąd Rejonowy

ul. Kościuszki 5

38-500 Sanok

tel. +48 13 4656760

fax. +48 13 4656700

http://sanok.sr.gov.pl

"Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może
być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Sanoku.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any
attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient,
any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited.
In this case please notify the sender immediately and then delete this
message and any attachments.

Thank you. Sąd Rejonowy w Sanoku."

Załączniki

  • A-0144-16-20_Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska.pdf