Dzień dobry;
W załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
Katarzyna Niebiosa-Radoła
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bytomiu
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom
Tel. 32 3966954
Fax.32 3966955
www.bytom.sr.gov.pl<http://www.bytom.sr.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz odpowiednio ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Sąd Rejonowy w Bytomiu, ul. Piekarska 1 (41-902). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych dostępne są pod adresem: www.bytom.sr.gov.pl w zakładce "Informacje dla interesantów", a następnie "Ochrona danych osobowych", oraz w budynku Sądu.

Załączniki

  • skanowanie0052.pdf