Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 10.06.2020
r. o udostępnienie informacji publicznej.

--
Teresa Nowocień
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Opatowie
ul. Plac Obrońców Pokoju 18
27-500 Opatów
tel. (15) 86 82 788 wew. 201

Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_10.06.2020_r._o_udostępnienie_informacji__GakmK2v.PDF