Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o publikację wyroków z dnia 10 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Grójcu od 2002 r. nie wydano żadnego wyroku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem,

Sylwia Kwiatkowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Grójcu
tel. 048/664-84-00
{{ email }}<mailto:{{ email }}>
www.grojec.sr.gov.pl<http://www.grojec.sr.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.