??Dzień dobry, w załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes tut. Sądu z dnia 22.06.2020r.

Z poważaniem

Starszy Inspektor

Alicja Kost

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sąd Rejonowy w Tychach
Oddział Administracyjny
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 33
Tel.: 32 3233113 :: Fax: 32 2192806 :: www.tychy.sr.gov.pl<http://www.tychy.sr.gov.pl> :: E-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Tychach.

Załączniki

  • OA_0000028661.pdf