W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. z dnia 22.06.2020 r.

Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
 Justyna Skubiato

*Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego
***
*w Gorzowie Wlkp*
ul. Chopina 52, blok 10.

telefon: (095) 7256462
fax: (095) 7256482

*Klauzula informacyjna,
została zamieszczona, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp.,
z którą należy się zapoznać.
**
LINK DO KLAUZULI
<http://www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl/klauzule-obowiazku-informacyjnego,new,m1,245.html,529>*

Załączniki

Pobierz list