To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@otmuchow.pl> o 24.06.2020 11:14

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.06.2020 11:31

Pobierz list